Mål och vision

Bild som länkar till visionsdokumentet

Vision för Sjöbo kommun 2020-2034 : Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans.

Visionen har tagits fram i nära samarbete med invånare och företagare.
Vision för Sjöbo kommun 2020 - 2034 , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om vår vision

Visionens målområden är de samhällsområden där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Redan i dag är målområdena viktiga för kommunens utveckling och visar på styrka och framförhållning. Visionen förstärker detta och intensifierar utvecklingsarbetet.

Med Sjöbo avses i visionen hela det geografiska området Sjöbo kommun. Om endast centralorten Sjöbo avses framgår det av texten.

Vision 2034 är ett dokument som presenterar Sjöbo kommuns målsättning fram till år 2034.

Dokumentet Vision 2034 har formulerats av medborgarnas förtroendevalda, det vill säga av Sjöbos kommunpolitiker, tillsammans med olika grupper och organisationer i kommunen.

Vision 2034 har fastställts av kommunfullmäktige.

Visionen berör alla kommunens invånare och alla funktioner i kommunen, det vill säga näringsliv, handel, skolor, samhällsservice med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2024