Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång per månad i kommunhusets sessionssal i Sjöbo och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens anslagstavla (finns i både fysisk och digital version). Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på kommunhuset och kommunens bibliotek samt på hemsidan.
Digital anslagstavla Sjöbo kommun

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs för fyra år, räknat från och med den 15 oktober valåret. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (2022-2026) av :

A‌ntal mandat per parti

Parti

Mandat

Moderaterna

9

Centerpartiet

3

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

4

Socialdemokraterna

7

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet de gröna

1

Sverigedemokraterna

14

 

Planerade sammanträden 2024

Du hittar samtliga planerade sammanträden i möteskalendern.
Möteskalender för kommunfullmäktige och nämnder , 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdena börjar klockan 19.00.

Sändningar från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sänds direkt. Länk till livesändningen delas via sjobo.se samt vårt facebook-konto. Sändningarna sparas och går att se i efterhand.
Tidigare sändningar från Sjöbo kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2024