Valfrihet i hemtjänst

I Sjöbo kommun får du som är beviljad stöd i hemmet i form av hemtjänst välja vilken utförare du vill ska utföra dina hemtjänstinsatser. Du kan välja bland de utförare som är godkända av kommunen.

Det innebär att kommunen har bedömt att dessa utförare uppfyller nödvändiga krav för att få utföra hemtjänst.

När du beviljas insatser i form av hemtjänst så kommer biståndshandläggaren att informera dig om valfrihetssystemet samt vilka utförare du kan välja mellan. Du kan sedan göra omval när du vill byta utförare, du behöver inte ange någon orsak för varför du vill byta.

Samma avgift oavsett utförare

Oavsett vilken utförare du väljer så betalar du din hemtjänstavgift direkt till kommunen. Det är samma avgift oavsett vilken utförare du väljer.

Godkända utförare av hemtjänst

Det finns två externa leverantörer som utför hemtjänstinsatser. Nedan kan ni läsa mer om de olika utförarna, vilka insatser de utför samt inom vilka geografiska områden de utför insatserna. Utförarna presenteras i bokstavsordning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Omsorg och stöd