Patientsäkerhet

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens (i vårt fall Vård- och omsorgsnämnden) kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten.

Syftet är även att underlätta för Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn och att tillgodose informationsbehovet hos andra intressenter, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

I länkarna till nedan finns de tre senaste årens patientsäkerhetsberättelser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019