Så arbetar vi

Vollsjö skola ligger i norra delen av Sjöbo kommun och tillhör Piratenområdets rektorsområde.

Här finns cirka 180 elever i förskoleklass och grundskola 1-6. Området har två arbetslag som arbetar med årskurserna F-3 och 4-6 där fritidshemmet är en integrerad del. På skolan finns också Trätofflans förskola och ortens biblioteksfilial.

Skolans stab består av rektor, skolsekreterare, intendent och vaktmästare. Skolutveckling bedrivs av skolans Förstelärare, två lärare, elevstödssamordnare och rektor. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolans elevstödssamordnare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, speciallärare och rektor.

Nytt för 2018 är en värdegrundsgrupp som drivs av specialpedagog tillsammans med tre pedagoger.

I vår lokala arbetsplan kan du läsa mer om vår verksamhet och vilka mål vi arbetar efter att uppnå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2018
Sidan publicerad av: Helena Mahlgård