Stöd, hälsa och trygghet

Vollsjö skolas vision

På Vollsjö skola möts alla med respekt. Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Vollsjö skola känner alla att vi är värdefulla och att vi kan lyckas. Att lyckas är att veta att man har gjort sitt bästa. På Vollsjö skola vet jag vad som förväntas av mig, jag vet hur jag ska lära mig, och varför jag lär mig olika saker. Jag går alltid med glädje till Vollsjö skola.

Vollsjö skola gemensamma värdeord

  • Tillsammans
  • Vänskap
  • Respekt
  • Omtanke
  • Åsiktsfrihet
  • Hjälpsamhet
  • Hänsyn
  • Gemenskap
  • Trygghet

Läs mer om hur skolan arbetar med trygghet och trivsel i Planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021
Sidan publicerad av: Helena Mahlgård