Introduktionsprogrammet

På Malenagymnasiet finns fyra introduktionsprogram. Om man av olika anledningar inte har behörighet till nationellt program inom gymnasiet finns det möjlighet att gå något av introduktionsprogrammen. Programmen är till för att du ska komma vidare i utbildning på de nationella programmen eller bli anställningsbar.

IMV

Programinriktat val, gäller mot de nationella program som finns på Malenagymnasiet.

IMY

Yrkesintroduktion, vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

IMA

Individuellt alternativ, när det finns särskilda omständigheter och behov som kräver ett individuellt upplägg för studier.

IMS

Språkintroduktion, nyanländas utbildning i framförallt svenska.

Alla program planeras utifrån individuella behov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2024