Introduktionsprogrammet

På Malenagymnasiet i Sjöbo finns fyraintroduktionsprogram. Om man av olika anledningar inte har behörighet till nationellt program inom gymnasiet finns det möjlighet att gå på något av introduktionsprogrammen. Dessa program syftar till att komma vidare i utbildning på de nationella programmen eller att bli anställningsbar.

IMV, Programinriktat val, gäller mot de nationella program som finns på Malenagymnasiet.

IMY, Yrkesintroduktion, vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

IMA, Individuellt alternativ, när det finns särskilda omständigheter och behov som kräver ett individuellt upplägg för studier.

IMS, Språkintroduktion, nyanländas utbildning i framförallt svenska.

Alla program planeras utifrån individuella behov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2023