Komvux som anpassad utbildning

Komvux är en skolform inom skolväsendet som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i Anpassad grundskola (fd grundsärskolan) eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på Anpassad gymnasieskolans (fd gymnasiesärskolan) nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada, har rätt att delta i Komvux som anpassad utbildning. Rätten till sådan utbildning gäller från och med 1 juli det år personen fyller 20 år, förutsatt att personen är bosatt i Sverige, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Mer information om Komvux som anpassad utbildning finns på www.skolverket.se

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. För den elev som inte uppnår betyget E utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Betygsskalan är femgradig, E-A. F och streck används inte. Någon av beteckningarna A, B, C, D och E användas som betyg för godkända resultat på en kurs. A är högsta betyg och E är lägsta betyg. Betyg ska sättas utifrån de kunskapskrav som finns för varje kurs. Om en elev inte uppnår kraven för betyget E i en kurs, ska betyg inte sättas.

Kontaktuppgifter till studie-och yrkesvägledare:
Anki Ask, tel. 0416-275 10
E-post Anki Ask

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024